• +359 (0)2 419 9059

Вяра Запрева


Сътрудник

Образование и професионален опит

Образование: 

Магистър архитект: Дипломира се в Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, през 2014 г.

Професионален опит:

През април 2012 г. Вяра се присъединява към „Стивън Джордж Интернешънъл“ на длъжност помощник-архитект. Завършва образованието си през април 2014 г., след което заема длъжност архитект във фирмата. През 2015 г. Вяра е повишена във водещ архитект. Тя ръководи малък екип с голямо участие в процесите на проектиране.

Опит преди SGI

Вяра има предишен опит в управлението на имоти след получаване на разрешение за ползване. Тя е ръководила малък екип, който се грижи за имотите.

Опит и отговорности в SGI

По време на професионалния си път в SGI, Вяра е работила върху различни видове проекти – жилищни и обществени сгради, интериорен дизайн и големи градоустройствени проекти. По-голямата част от дейността й е свързана с проекти за интериорен дизайн.

Умения и отговорности

Вяра отговаря за по-голямата част от интериорните проекти в компанията. Основната й роля е управлението на цялата проектна документация, координацията на клиентите, договорите, екипа и т.н. Тя носи пълната отговорност за проектите, които управлява.

Назад към екипа