• +359 (0)2 419 9059

Вяра Запрева


Главен Архитект

Образование и професионален опит

Образование: 

Магистър Архитект, дипломиран в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София

Професионален опит:

През 2012 година, Вяра се присъединява към SGI, заемайки позиция: Чертожник архитектура. Завършва образованието си през Април месец- 2014 година, след което заема длъжност Архитект. През 2015 година, Вяра е повишена във Водещ Архитект, създавайки свой малък екип, който успешно се включва в различни части от процесите на проектиране.

Преди SGI

Преди присъединяването си в екипа на SGI, Вяра е работила като Управител сгради във фирма DPMG, профилирана в поддръжката и управлението на жилищни сгради, след въвеждането им в експлоатация.

SGI опит и отговорности

По преме на професионалния си път в SGI, Вяра е работила върху различни по тип проекти- Жилищна и Обществена архитектура, Интериор и големи градоуствойствени проекти. Най- богат опит до този момент, е в проектирането и управлението на интериорни проекти.

Умения и отговорности

Вяра е отговорна за по- голямата част от интериорните проекти в команията. Основната и роля, се изразява в цялостното менажиране на работния процес- проектни оферти, договори, комуникация с клиентите, авторски надзор по време на изпълнение.

Назад към екипа