УСТОЙЧИВОСТ ОТГОВОРНОСТ


Наша лична отговорност е да създадем среда, сгради и пространства, които са едновременно приятни и функционални и за хората, които ни ги възлагат и за тези които ги обитават в последствие. Следвайки този принцип, се стремим да премахнем или поне да намалим неблагоприятните ефекти , които всеки проект оказва върху нашата планета и хората, които я населяват.

„Stephen George International“ вярва, че придържането към устойчивия дизайн и  устойчивото и екологично развитие вътре в самата компанията са формулата за успешен бизнес на 21век. Всички наши екипи, независимо от локацията или размера на практиката, трупайки умения и знания,  работят за реализирането на тази идея .

Интереса ни в тази област не е нещо възникнало в последните години, даже напротив…Още при създаването на компанията сме били ангажирани от Европейското Икономическо Общество “European Economic Community“ , за проучвания и изследвания в сферата на пасивната соларна енергия.  Познавайки нуждата от стриктно придържане към бюджета, с годините сме развили стратегии за отговорен и устойчив дизайн, който е и рентабилен и приложим за нашите клиенти.

През 2011 отдадеността ни на тази кауза и познанията по проблема допринасят за спечелването на няколко важни награди за екологичен дизайн.

Stephen George получава покана да се присъедини към програмата на „BRE’s CLIMB“ като почетен член.  Световно известния център за проучвания на енергийно-ефективни и еко съобразни материали и методи в строителството  „Building Research Establishment’s Centre for Low Impact Materials and Buildings“ ни предоставя възможността да провеждаме дискусии и работни срещи с други подбрани професионалисти, на тема устойчивост и отговорно развитие.  Резултатите от тези форуми са документирани и съхранени в центъра и поставят основата на множество проучвания за намаляване на вредното влияние на карбоновия отпечатък от строителството.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) е водещият световен метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. Обхваща  широк аспект от екологични проблеми в една единна оценка и е прието, че това е най-широко разпространената и използвана система в света, определяща стандарта за най-добрите практики в областта на устойчивото строителство и дизайн.

Важно е да се подчертае, че включва в себе си едни от най-пълните и широко признати мерки за екологични характеристики на даден обект. BREEAM оценява сградата по нейната спецификация, проектиране, изграждане и ползване. Критериите, които трябва да се покрият представляват широк спектър от категории от енергия до екологичната целесъобразност. Те включват аспекти, свързани с процесите на управление на енергията и използването на вода, на вътрешната среда (здраве и качество на живот), замърсяване, транспорт, материали, отпадъци, екология управление

В международен мащаб повече от 552 100 са проектите, сертифицирани по BREEAM – В България обектите, изградени в съответствие с изискванията на британския стандарт, все още са по-малко от 10.

Stephen George International е безспорен лдиер в областта . Наш е проекта за първият мултифунционален комплекс в Централна и Източна Европа предприел сертификация по метода BREEAM , а именно Garitage Park , както и за първата жилищна сграда, проектирана така, че да отговоря на изискванията в съответствие със сертификата BREEAM  – ИЗГРЕВ 132